Uddannelsesnormer for Massageterapeutuddannelsen

Normerne for en massageuddannelse, (det vil sige krav til timetal, egenterapi, supervision og uddannelsens sammensætning m.v.) ændres løbende, i takt med udviklingen af faget og samfundets krav og forventninger til terapeuter.

Overgangsordning for studerende, som har afsluttet Hovedmodulet i 2001 eller tidligere.

Hvis du har afsluttet dit Hovedmodul med hold 24 (2001) eller tidligere, eller af anden årsag ikke har gennemført den afsluttende eksamen, er det nødvendigt at du gentager det sidste delkursus i hovedmodulet og afslutter eksamen sammen med et aktuelt hold. Du vil kunne opnå gentagelsesrabat for dette kursus.

Du kan se normerne for massageterapeutuddannelsen her.