Nordlys Master Coach - Uddannelse

Nordlys Master Coach Uddannelsen er bygget op omkring praktiske coachingsessioner, hvor du lærer at anvende en bred vifte af teknikker. Vi analyserer i fællesskab, og du lærer at sætte dine individuelle oplevelser i et teoretisk og psykologisk perspektiv, så din viden efterhånden kan anvendes inden for alle områder, hvor coaching er nødvendig.
Du bliver både Lifecoach og Businesscoach og du får en udvidet kompetence i at arbejde med stressramte.

Rygraden i uddannelsen er en sideordnet træning i personlig udvikling, mindfulness og meditation. Skal man arbejde med andre, må man opbygge sin egen psykiske robusthed og en selvindsigt der gør, at man kan bruge sin livserfaring autentisk og troværdigt.

Om uddannelsen

Nordlys Master Coach Uddannelsen er bygget op omkring praktiske coachingsessioner, hvor du lærer at anvende en bred vifte af teknikker. Vi analyserer i fællesskab, og du lærer at sætte dine individuelle oplevelser i et teoretisk og psykologisk perspektiv, så din viden efterhånden kan anvendes inden for alle områder, hvor coaching er nødvendig.
Du bliver både Lifecoach og Businesscoach og du får en udvidet kompetence i at arbejde med stressramte.

Rygraden i uddannelsen er en sideordnet træning i personlig udvikling, mindfulness og meditation. Skal man arbejde med andre, må man opbygge sin egen psykiske robusthed og en selvindsigt der gør, at man kan bruge sin livserfaring autentisk og troværdigt.Om uddannelsen

  • Lifecoaching handler om at støtte dine klienters personlige udvikling og udvikle deres evne til at navigere gennem livets udfordringer og kriser på en sund og indsigtsgivende måde.
  • Businesscoaching. Efterhånden som din værktøjskasse fyldes op, lærer du, hvordan man arbejder med coaching i erhvervslivet, i forbindelse med karriere- eller forretningsudvikling og i institutionelle sammenhænge. 
  • Stress. En særlig gren af coaching er at forstå, håndtere og behandle klienter i relation til stress-problematikker og du lærer de grundlæggende principper i stresscoaching.
  • Selvudvikling. Du gennemgår sideløbende en naturlig selvudviklingsproces, og du lærer en effektivt metode til bevidsthedsudvikling, hvor aktiv opmærksomhed, skærpet sansebevidsthed, koncentration, fokusering og sindsro er de centrale elementer.
__

Som Nordlys Mastercoach bliver du dine klienters nærmeste forbillede. Mennesker, der søger coaching, ønsker at blive støttet i at udvikle deres drømme og muligheder, eller de har en problematik de ønsker at få løst. Derfor er omdrejningspunktet, at du udvikler dig selv, at du som coach bliver fagligt velfunderet og personligt og spirituelt afklaret. Du skal kende dine egne indre værdier og aktivt udfolde dit eget essentielle potentiale. Du får med andre ord en uddannelse i uddannelsen. 

Alsidig og spændende undervisning. Ingen dage er ens – og så alligevel er rammen altid tryg og genkendelig. Dagene starter med meditation og tanker, overvejelser og uddannelse i mindfulness og bevidsthed. Resten af dagen mikses af oplæg om forskellige coachingtemaer, dialog og øvelser med faste pauser, hvor der også er tid til at komme ud og nyde naturen og få renset hovedet – enten alene eller sammen med andre. Nærværet og hele opbygningen af undervisningen gør, at du efterhånden lærer, at lige præcis DU er noget helt unikt. Og det er netop det, du også kan bruge, når du kommer hjem – både for dig selv og til inspiration for andre mennesker og klienter.

Betaling: Der er mulighed for, uden ekstra omkostninger for dig, at lave en månedlig betalingsaftale.
Kontakt kontoret på telefon 8681 1081 eller mail nc@nordlys.dk for yderligere informationer.

Uddannelsesnormer og certificering
Nordlys Mastercoach Uddannelsen er en kombination af en personlig udvikling og faglig uddannelse i coachingens praktiske og teoretiske grundlag.

Herunder kan du se, hvad der kræves for at blive Certificeret NORDLYS MasterCoach, Nordlys Coach og Coach-studerende.
SE MERE

De fem moduler i MasterCoach Uddannelsen
Her kan du læse om indholdet af de fem moduler på din MasterCoach Uddannelse. Der kan naturligvis komme ændringer og fornyelser i programmet.

Vi gør det til en dyd, altid at ”genopfinde” uddannelsen til hvert hold, så indholdet tilrettelægges efter de konkrete deltagere, og de nye ideer, vi hele tiden får.

Men alligevel, her er hovedskitsen til programmet for de fem moduler:
SE MERE


 

Underviser: Philip Neess
Forudsætninger: Lyst
Varighed: 5x4 dage - 160 timer
Mødetider: Første dag: 9.45-18.30
Mellemliggende dage: 8.45-18.00
Sidste dag: 8.45-15.00
Hvis der er ændringer til mødetiderne vil disse fremgå af din bekræftelse.


MasterCoach Uddannelsen
Tid: 1. modul: 27.-30. maj 2021
2. modul 16.-19. september 2021
3. modul 9.-12. december 2021
4. modul 2022 - dato oplyses senere
5. modul 2022 - dato oplyses senere

Lærer: Philip Neess
Sted: Silkeborg


Pris: 23.500Pris: 23.500