Nordlys.dk  |  Nyhedsbrev  |  Om os  |  Kontakt os  |  Nordlys på Facebook  |  Kursistnet


Find din Nordlys behandler eller coach

Her finder du din lokale Nordlys behandler eller coach
Læs mere her

At være RAB-registreret

Ønsker du at blive RAB-registreret er det et lovkrav, at du er tilknyttet en brancheorganisation
Læs mere her


Foreningen Nordlys Forum

Nordlys Forum er en forening for alle som ønsker at have en nær tilknytning til det arbejde, som foregår på Nordlys Centret og for professionelle behandlere, som ønsker at være en del af et fagligt og kollegialt fællesskab. 

Enhver, som aktuelt eller tidligere har deltaget på kurser eller uddannelser på Nordlys, kan blive medlemmer. Foreningen ønsker at støtte enhver, som har aktiv interesse i selvudvikling og bevidsthedstræning, komplementær og alternativ behandling, coaching og spiritualitet, og som har lyst til at tage del i og støtte det arbejde som udspringer af Nordlys og de mange Nordlys Behandlere og lærere, der er uddannet på Nordlys. 

Nordlys Forum administrerer i samarbejde med Nordlys Centret, alle de certificeringsordninger, der er knyttet til Nordlys Centrets  uddannelser som Massør, Massageterapeut, Berøringsterapeut, Akupunktur, Klangmassage og alle de specialiseringer, der knytter sig hertil.

Foreningens certificerede medlemmer kan optages i Team Nordlys Behandlersamarbejdet og på Team Nordlys Behandlerliste - www.team-nordlys.dk


Foreningen Nordlys RAB

Nordlys RAB er godkendt af Sundhedsstyrelsen som registreringsberettiget i henhold til loven om offentlig Registrering af Alternative Behandlere - RAB

Nordlys RAB kan registrere Nordlys Massageterapeuter, Nordlys Berøringsterapeuter og Nordlys Akupunktører.  Alle som opfylder de fastsatte uddannelses- og efteruddannelseskrav, kan registreres efter RAB - ordningen, som er den bedste kvalitetsgaranti, vi kan tilbyde vores klienter. 

Foreningens medlemmer kan optages i Team Nordlys Behandlersamarbejdet og på Team Nordlys Behandlerliste - www.team-nordlys.dk