Om Gravid - Baby - Efterfødsel - Massage Kurser

De fleste af os kender til en hverdag præget af travlhed og stress, hvor både arbejdsliv, fritid og sociale relationer skal balancere – også, selv om man er gravid. Derfor kan det være svært at finde tid og energi til at prioritere sig selv lidt ekstra under graviditeten.

Få en bedre graviditet og fødsel

De fleste af os kender til en hverdag præget af travlhed og stress, hvor både arbejdsliv, fritid og sociale relationer skal balancere – også, selv om man er gravid. Derfor kan det være svært at finde tid og energi til at prioritere sig selv lidt ekstra under graviditeten.Få en bedre graviditet og fødsel

Massage giver selvsagt ikke mere tid, men den kan give den gravide og hendes barn en tiltrængt pause, hvor de begge finder den ro og mærker den velvære, der skal til, for at blive i stand til at lade ordentligt op til en hektisk hverdag igen. 
Udover afslapning og velvære, er massagen også en stund, der giver rum og ro til en dybere kontakt mellem mor og barn.
Som gravid er der en lang række informationer fra fx læge, jordemoder m.v., som den gravide skal bearbejde og tage stilling til, ligesom den kommende mor helt sikkert oplever at skulle træffe mange valg; både rent praktisk og mentalt.Men under graviditeten er det mindst lige så vigtigt at den gravide lytter til sin krop. Her er massage en rigtig god metode til at få kroppen i tale, fordi den gravide gennem den dybe afslapning får nemmere ved at nå ind og mærke sin krops ønsker og behov.
Selve fødslen kræver en række færdigheder, som kan være svære at tilegne sig udelukkende via informationer og samtale. Her kan massage ligeledes være et effektivt redskab til at nå en dybere kontakt med kroppen og dens rytme og signaler, sådan at den gravide/fødende bliver i bedre stand til at tolke, takle og reagere på veer, smerte og anstrengelse.
Endelig kan massage have en befordrende virkning på at vække nødvendige egenskaber som styrke, tålmodighed og evnen til at kunne hengive sig under fødslen.

Massage afhjælper gener 
Udover de mange forebyggende effekter kan massage også have en afhjælpende eller lindrende virkning på graviditetsgener som søvnløshed, hævede fødder og fingre, lægkramper, ødemer, bækken- og lændesmerter, hovedpine og fordøjelsesbesvær m.v.
Intet er vel mere kropsligt end en graviditet, og jordemødre og sundhedspersonale m.v. kan nu være medvirkende til at give de gravide kvinder øget kropsbevidsthed til gavn for skabelsen af den dybe kontakt mellem mor og barn.
En undersøgelse refereret i Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology fra 1999 påviste endvidere, hvordan 26 kvinder, der modtog 20 minutters massage to gange om ugen i fem uger, oplevede og udviste mindre bekymring, bedre humør, bedre søvn og færre rygsmerter end en tilsvarende kontrolgruppe, der ikke havde fået massage.

Målgruppe 
Kurset henvender sig primært til jordemødre, undervisere i fødselsforberedelse, sundhedspersonale, psykologer, massører og massageterapeuter. Det er en fordel, hvis du kender til massage og/eller har kendskab til fagområderne omkring graviditet og fødsel.
Mange af de teknikker, der undervises i, vil med fordel kunne benyttes i fx jordemoderkonsultationer eller i f.m. fødselsforberedelse.
Er du massør eller massageterapeut, vil du blive klædt på med redskaber, der gør det muligt at arbejde betryggende med den gravide, og du vil dermed skabe grundlag for at udvide din klientgruppe med kvinder, der har mere specielle behov for massage.


Underviser: Hannah Lind