VIGTIGT NYT fra Anne & Philip
om NORDLYS 2024-25

Siden Corona-nedlukningerne har tilmeldingerne til en del kurser og uddannelser på Nordlys været vigende.
Det har ført til aflysninger, og samtidig har vi haft en masse administrative og praktiske udfordringer, hvor vi har været nødt til at engagere os ganske meget.

Går vi nogle år tilbage, ville sådanne udfordringer bare være løst hen ad vejen, men vi har ikke længere det samme overskud, og vores alder spilder også en rolle her.

Siden Corona-nedlukningerne har tilmeldingerne til en del kurser og uddannelser på Nordlys været vigende.
Det har ført til aflysninger, og samtidig har vi haft en masse administrative og praktiske udfordringer, hvor vi har været nødt til at engagere os ganske meget.

Går vi nogle år tilbage, ville sådanne udfordringer bare være løst hen ad vejen, men vi har ikke længere det samme overskud, og vores alder spilder også en rolle her.
Derfor har vi valgt at sadle om nu, medens vi endnu har kræfter til det. I praksis betyder det, at vi i løbet af 2024 afvikler at være arrangør af kurser for gæstelærere. Vi udbyder heller ikke flere Massageterapeutuddannelser eller Coachuddannelser.

Vi har begge fortsat stor lyst til at undervise og dele med alle jer, som ønsker det. Det gælder alle kurser og grupper. I løbet af 2024 vil vi slanke ”institutionen Nordlys”, og forenkle vores administration, så meget som det er muligt. 

Vi fortsætter uforandret vores egen undervisning.
Beyond, Mandala, Masterclass, Klangmassage, Nordlys Massage og Specialkurser i Massage og Terapeutisk Berøring, fortsæter således uforandret. Se KURSUSKALENDEREN.

Vi har været overordentligt glade for vores samarbejde med alle de dejlige lærere, som dels har videreført koncepter, vi selv har udviklet, dels er kommet med deres egne ideer og kursusindhold. Vi har været værter. De har beriget os alle i mange år, men tiden er en anden nu. Vi siger jer TAK for de mange års samarbejde, og ønsker jer alt det bedste med selv at videreføre og dele det, i hver især har på hjerte. Vi henviser naturligvis til jer, hvis vi får henvendelser om jeres kurser.

Deltager du på specialekurser, hos tidligere Nordlys-lærere, vil kurserne efter aftale, fortsat kunne tælle med, når du færdiggør en uddannelse hos os.

Hvis du er i gang med at uddanne dig på Nordlys som Massør, Massageterapeut, Klangmassør, Berøringsterapeut eller som MasterCoach, er det vigtigt at du færdiggør din uddannelse senest medio 2025. 

KURSUSKALENDEREN ajourføres løbende, og her kan du se hvilke kurser og moduler, vi har planlagt. 

Herefter har vi kun planer om at fortsætte Beyondgrupper, Mandala, Masterclass i Massage og Klang og måske også nogle nye kurser og retræter.

Kærlig hilsen

Anne & Philip Baggrund

NORDLYS blev grundlagt i 1976, og er i dag blandt de skoler i Skandinavien, der har størst erfaring som kursus - og uddannelsesvirksomhed indenfor området. Nordlys er opdelt i mange skoler med hvert sit speciale. Fælles for dem alle er et holistisk, positivt fremadrettet livssyn, hvor respekten for det enkelte menneskes individualitet og ressourcer, samt en høj faglig standard er det bærende princip. 

Vi har gennem årene udviklet en kursuskultur, hvor indlæring og selvudvikling, faglighed og humor, individualitet og nærvær, respekt og social ansvarlighed er nøglebegreber. 

Vores kurser og uddannelser henvender sig både til virksomheder og private, og NORDLYS er et åbent mødested for alle, som søger personlig og faglig uddannelse eller efteruddannelse, eller som har lyst til at lade op på en inspirerende og nytænkende måde.

Vi lægger vægt på, at de undervisere og behandlere, som er tilknyttet NORDLYS har en original tilgang til deres fag og stof, og vi er stolte og taknemmelige over at kunne præsentere et stort og varieret program, der fører nye behandlingsformer og udviklingsmuligheder ind i stadigt nye hjørner af vores samfund.

Helhed og sammenhæng er nøglebegreber, og vores undervisning har altid kroppen, sjælen og sindet som omdrejningspunkt. Der skal være balance mellem oplevelse og teori, den professionelle træning og det personlige udbytte.

Uddannelsesniveauet på de enkelte skoler er altid det højest mulige i forhold til de standarder, der gælder, inden for det enkelte fagområde.  På behandleruddannelserne (Massageterapi, Berøringsterapi og Akupunktur) følger som minimum de krav, der stilles i relation til RAB - den offentlige registreringsordning for alternative behandlere.

NORDLYS er et kvalitetsmærke og for at sikre vore kursister og klienter den optimale undervisning og behandling, har vi i samarbejde med foreningen NORDLYS Forum gennemført en certificeringsordning for alle, som er kvalificeret til at undervise eller give behandlinger efter konceptet. (NORDLYS®, Nordlys Massage® m.fl. er registrerede varemærke). Skulle du møde Nordlysbehandlinger eller undervisning, der ikke lever op til vores standarder, er du altid velkommen til at kontakte os.

NORDLYS ledes af Anne Neess & Philip Neess, som også på de mange af vores kurser og uddannelserne. Derudover har vi tilknyttet en række kompetente  undervisere  og en lille fast stab på kontor/butik/rengøring. Ud over de aktiviteter, som foregår på NORDLYS i Silkeborg, har vi kurser i Københavnsområdet og i Norge, og vi afholder skræddersyede kurser og temadage, personaledage til/på institutioner og hos firmaer.

Individuel coaching, terapi og massage tilbydes i samarbejde med medlemmer af foreningen Nordlys Forum, et netværk af Nordlys terapeuter og coaches i Danmark og Norge.

Vore kursister kommer fra alle steder i Danmark og Skandinavien og har alle mulige forskellige baggrunde. Der kommer pædagoger og håndværkere, læger og kontorfolk, sundhedspersonale og direktører. Alle er lige velkomne. Kom hvis du har lyst. Kom som du er. Vi gør det, vi gør, fordi vi har lyst, og vi møder dig, som dem vi er.

Husk at tilmelde dig vores nyhedsmail. 

Kærlig hilsen

Anne & Philip Neess

NORDLYS ApS
Almindsøvænget 4
DK 8600 Silkeborg