HÅNDBOG for Nordlys Kursister

Overflytning til en anden kursusserie

Når du melder dig til en kursusserie, som består af flere delkurser (fx. massageterapeutuddannelsen, akupunktøruddannelsen, ...) er du bundet til at gennemføre serien med den gruppe, du er tilmeldt, og undervisningen og den praktiske tilrettelæggelse er baseret på, at gruppen på disse forløb forbliver samlet.

Hvis du bliver syg og ikke kan deltage på et enkelt møde, skal du fortsætte på din oprindelige gruppe og deltager på det kursus, du mangler ved først kommende lejlighed efter de regler, der gælder for Fravær ved sygdom.

Hvis du vælger helt at flytte over til det efterfølgende hold, skal der indbetales nyt depositum, svarende til de delkurser, der overflyttes. 

Ring evt. til kontoret [Se kontorets åbningstider]