Overnatning i nærheden af Nordlys Centret

Visitkort eller brochurer om dit eget arbejde, kan fremlægges medens du er på kursus. 
Alt skal fjernes når kurset slutter og du forlader centret.

NB! Alle evt. tidligere aftaler vedr. salg, lokaler m.v. skal genaftales fra gang til gang!