Retreat
- Rejsen ind med Tilopa

Et retreat er en tilbagetrækning og en rejse ind i bevidsthedens inderste.
Tid til fordybelse, undervisning, stilhed, meditation og natur. Et fællesskab, hvor du kan genfinde dit hjertets lethed.

Vi tager bl.a. udgangspunkt i TILOPAs vidunderlige instruktioner, som er en ca. tusind år gammel indisk tekst, som anviser vejen til spirituel oplysning og realisation.

Undervisningen på dette retreat er den meditative fordybelse og clearing af forstyrrende mønstre i sindet.

Vi arbejder efter BEYOND-principper, hvor det drejer sig om at erkende, give slip og folde livet ud.
Se alt, som det er, og du kan handle vågent - øjeblik for øjeblik.

Beyond - meditationspraksis

Et retreat er en tilbagetrækning og en rejse ind i bevidsthedens inderste.
Tid til fordybelse, undervisning, stilhed, meditation og natur. Et fællesskab, hvor du kan genfinde dit hjertets lethed.

Vi tager bl.a. udgangspunkt i TILOPAs vidunderlige instruktioner, som er en ca. tusind år gammel indisk tekst, som anviser vejen til spirituel oplysning og realisation.

Undervisningen på dette retreat er den meditative fordybelse og clearing af forstyrrende mønstre i sindet.

Vi arbejder efter BEYOND-principper, hvor det drejer sig om at erkende, give slip og folde livet ud.
Se alt, som det er, og du kan handle vågent - øjeblik for øjeblik.Beyond - meditationspraksis

Vi bevæger os gennem de grundlæggende meditationsmetoder frem til bevidst opvågning. Meditationerne er simple, og bygger på Philips erfaring som underviser i selvudvikling og meditation gennem mere end fire årtier, og på spirituelle traditioner, fra Indien og Tibet og fra den kristne mystik.  

Fordybelse
Det er vigtigt for os, at arbejde med meditationspraksis i en form, som fungerer for det moderne vestlige menneske, og som adresserer de særlige udfordringer der præger vores mentalitet. På retræten fokuserer vi på fem aspekter af meditationspraksis: 
  • Mindfulness er fundamentet for al bevidsthedstræning. Det handler om at vække sin naturlige metabevidste opmærksomhed - den bagvedliggende bevidsthed, som "sover" hos de fleste. 
  • Koncentration er at styre sindets fokus, og dermed overvinde tilbøjeligheden til vildfarelse og forvirring. 
  • Mindful-koncentration. Behersker man disse to egenskaber blot nogenlunde, bliver man i stand til at navigere, og man begynder at kunne styre sin livsbane. 
  • Tomhedsbevidsthed er et begreb fra den østlige bevidsthedforståelse. Det peger på den erkendelse, at vi selv konstruerer vores virkelighed. Det håbefulde i dette er, at vi samtidigt oplever, at vi kan bruge vores evne til at navigere i sindet, og derfra udvikle en mere lykkelig måde at være til stede i livet.
  • Opvågning / oplysning er det umiddelbare mål for den meditative praksis. Vi stiler efter, at enhver får en fornemmelse af, hvad dette indebærer.
Beyond Retreat er et helt selvstændigt kursus. 
Skulle du efterfølgende få lyst til at blive medlem af en langsigtet Beyond Coaching Gruppe, vil vi finde en gruppe som passer til dig.
Underviser: Philip Neess
Varighed: 4 dage - 32 timer
Mødetider: Første dag: 9.45-18.30
Mellemliggende dage: 8.45-18.00
Sidste dag: 8.45-15.00