Selvudvikling og Metabevidsthed

Arbejdet med uddannelsens temaer er i sig selv en dyb kognitiv og personlig udvikling. Sideløbende arbejder vi med den indre bevidsthedsproces. At skærpe opmærksom på, hvad der sker i ens egen krop og psyke, udvikling af koncentration og metabevidsthed. Hver dag begynder med meditation, og du får undervisning i psykologi, filosofi og udviklingslære.

Arbejdet med uddannelsens temaer er i sig selv en dyb kognitiv og personlig udvikling. Sideløbende arbejder vi med den indre bevidsthedsproces. At skærpe opmærksom på, hvad der sker i ens egen krop og psyke, udvikling af koncentration og metabevidsthed. Hver dag begynder med meditation, og du får undervisning i psykologi, filosofi og udviklingslære.Det handler om kærlighed

Metabevidsthed har vi alle i en eller anden udstrækning, men det kræver træning at udvikle den, så den fungerer objektivt og uafhængigt af personlige emotioner og personlighedsmønstre og uafhængigt af fx. din klients sindstilstand. 

Efterhånden som du bliver mere klar, kommer du tilsvarende mere i kontakt med din Essens, din inderste bevidsthed - dit hjerte - og hjertets klarhed er kærlighed.

Vejen er vågenhed, koncentration, viden om sindets natur og meditativ praksis. 

Undervisningen er inspireret af årtiers personlig praksis træning og studie af Tibetanske og Indiske metoder, som rummer den mest avancerede kortlægning  af sindet, som er tilgængelig i vores tid. 

Vi underviser i en form, som passer til vores europæiske kultur og livsstil. Du guides, oplever og får vejledning i relation til de oplevelser, du deler. Derefter er det op til hver enkelt at udvikle en praksis, som det føles bedst.

Undervisningen er spirituel i den forstand, at den sigter mod en åndelig og eksistentiel modning, men den er ikke tilknyttet nogen bestemt religiøs skole eller anden underliggende binding.