Specialpædagogisk Massage for børn

NORDLYS®


Specialpædagogisk Børnemassage

Kurset er til dig, der møder børn i dit pædagogiske arbejde, som kræver en ekstra indsats for at trives og udvikle sig, eller til dig der ønsker nye ’briller’ at se børnene igennem. Det kan både være i specialpædagogiske sammenhænge, med fokus på motorik, eller i helt almindelige institutioner.

Teorien og tankegangen bag specialpædagogisk børnemassage, er med til at ændre fokus og bedre forståelsen af de børn, vi arbejder med i hverdagen.

Massage og berøring er med til at at skabe relation, øge børnenes koncentration og giver dem en bedre fornemmelse af deres krop, samt kan give dem ro og afspænding, hvilket er en stor hjælp, når hjernen modtager for mange eller for få impulser.

Om kurset i Specialpædagogisk Børnemassage

Kurset er til dig, der møder børn i dit pædagogiske arbejde, som kræver en ekstra indsats for at trives og udvikle sig, eller til dig der ønsker nye ’briller’ at se børnene igennem. Det kan både være i specialpædagogiske sammenhænge, med fokus på motorik, eller i helt almindelige institutioner.

Teorien og tankegangen bag specialpædagogisk børnemassage, er med til at ændre fokus og bedre forståelsen af de børn, vi arbejder med i hverdagen.

Massage og berøring er med til at at skabe relation, øge børnenes koncentration og giver dem en bedre fornemmelse af deres krop, samt kan give dem ro og afspænding, hvilket er en stor hjælp, når hjernen modtager for mange eller for få impulser.Om kurset i Specialpædagogisk Børnemassage

Specialpædagogisk børnemassage er en samling af forskellige massage teknikker til at hjælpe, stimulere og støtte børn med særlige behov.

Massage er med til at øge børnenes koncentration og giver dem en bedre fornemmelse af deres krop, samt kan give dem ro og afspænding, hvilket er en stor hjælp, når hjernen modtager for mange eller for få impulser.

I det pædagogiske arbejde møder vi børn, der har meget svært ved kontakt og direkte berøring eller kun ønsker berøring de selv har kontrol over. Det kan være meget stressende for disse børn at være i institutioner omgivet af andre børn og voksne og vilkårligt berører den, enten i garderoben, ved bordet, til samlinger mv. Andres berøring kan opfattes som slag eller provokerende handlinger. Disse børn han vi hjælpe igennem specialpædagogisk børnemassage, ved langsomt at stimulerer deres taktilsans til at opfatte berøring på en hensigtsmæssig måde. Andre børn vi møder i institutionerne, er dem der blæser rundt og ikke kan mærke sig selv, samt har svært ved at forstå andres grænser, også disse børn kan hjælpes ved massage.

Med specialpædagogisk børnemassage kan vi give de hyperaktive en rolig stund, lære dem at slappe af, hvilket giver dem overskud til efterfølgende at overskue deres aktiviteter. I specialpædagogiske sammenhæng er massage og berøring et fantastisk redskab til både at vække de sløve børn (hypoarousal = opfattelsen af sanserne i hjernen er nedsat) og dæmpe de urolige (hyperarousal = opfattelsen af sanserne i hjernen er for kraftig). De forskellige teknikker vi arbejder med, er bådet rettet mod individuel massage hvor man ligger i rolige omgivelser og modtager og massage i andre situationer, som i klassen, en kort vækkende eller dæmpende massage inden spisning osv.

Forskning tyder også på positive effekter af brug af massage i arbejdet med børn og unge med ADHD. Tiffany Field, administrerende direktør Touch Research Institute i Miami (TRI), og hendes team af forskere har afsløret positive fund af massage på unge med ADHD. Undersøgelsen, der blev offentliggjort i foråret 1998. Forskerne udvalgte 28 unge, 14 af dem fik en 15-minutters massage session for 10 skoledage i træk, og 14 af dem fik 15 minutters afslapning terapi for 10 skoledage i træk. Vurdering af deltagerne viste, at dem, der fik massage var gladere, og lærerne bemærkede den positive forandring i disse studerende.

I en nyere TRI undersøgelse, udvalgte forskere børn til at modtage massage to gange om ugen i en måned, for at teste den mere langsigtede effekt af massage og ADHD. Resultaterne viste, at børnene der fik massage, selv syntes de var gladere, lærerne vurderede de var mere produktive i klassen, og bedømt dem mindre hyperaktive. På de skoler og institutioner hvor de arbejder med specialpædagogisk massage oplever de, at børnene står i kø for at få massage!  

Taktilsansen har betydning for:

• Mange reflekser og reaktioner
• Kropsfornemmelse
• Præcis bevægelse
• Balance
• Overlevelse
• Følelseslivet
• Barnets aktivitets niveau
• Den undersøgende følesans

Symptomer på forstyrrelse af taktilsansen kan være:

• Kun selv-kontrolleret berøring
• Undgår fysisk kontakt også med nære relationer
• Udsædvanligt stort behov for kropskontakt
• Afviser berøring af ansigt/hoved (ved vask og klipning)
• Foretrækker langærmede bluser og lange bukser uanset vejr
• Går aldrig i bare tæer uanset vejr
• Kan ikke lide tøj lavet af bestemte stoffer

• Undgår berøring af visse genstande med bestemt overflade
• Sidder ofte uroligt på stolen
• Har svært ved at koncentrere sig


Børn, der modtager massage:

• Oplever sig set og bekræftet
• Øger kropskendskabet og selvfølelsen
• Får mulighed for afslapning og øget opmærksomhed
• Bliver mere rolige
• Får øget koncentration
• Bliver mindre rastløse
• Bliver mere sikre på sig selv
• Bliver mindre aggressive og mere tolerante
• Klager mindre over ubehag og smerte
• Føler større tryghed og nærhed
• Føler sig mindre isolerede og utrygge
• Bliver bedre til at kommunikere
• Bliver mindre nervøse
• Styrker motorikken

Kursus beskrivelse
På kurset i Specialpædagogisk Børnemassage, vil vi gennemgå teorien bag massage og berøring. "Hvorfor skal vi tilbyde børnene massage og berøring?"

Kurset vil veksle imellem teori og praksis, og vi vil gennemgå forskellige massage- og berørings- metoder. Der vil både være massage uden på tøjet, samt oliemassage af enkelte områder.

Der er stor forskel på, hvordan børn modtager massage, og hvad den enkelte har behov for, derfor er der behov for mange forskellige tilgange.

På kursets tredje dag, vil der være mulighed for supervision og sparring ifht. specifikke børn, som du har givet massage og berøring.

Kursusdeltagerne skal være indstillet på at udveksle massagerne under kurset.


Målet med kurset:
Formålet med kurset er, at du lærer enkelte massage- og berøringsmetoder til at skabe ro, afspænding, koncentration og til at styrke motorikken.

Du lærer:
• teorien bag berøringspædagogik
• at give enkelte massager uden på tøjet
• at give enkelte olie massager
• instruktioner i, hvordan du introducerer og integrerer massage i institutionen

Målgruppe:
Kurset i Specialpædagogisk Børnemassage henvender sig til pædagoger og andre, som arbejder med børn og unge, på skoler og institutioner, med særlige behov, enten integreret i daginstitutioner eller i specialpædagogiske sammenhænge, eksempelvis børn med hyperaktivitet, ADHD, autisme og indlæringsvanskeligheder, eller personer som arbejder med børn og motorik.

Kursusmaterialer: Mappe med materialer indgår i prisen.
Medbring: To lagner og frokost

Underviser: Line Neess
Forudsætninger: Kendskab til målgruppen og lyst
Varighed: 3 dage / 24 timer
Mødetider: Alle dage 8.45-16.00


Specialpædagogisk Børnemassage
Tid: 17.september 2024
14. november 2024
9. december 2024

Lærer: Line Neess
Sted: Silkeborg


Pris: 6.000Pris: 6.000Specialpædagogisk Børnemassage
Tid: 25. februar 2025
7. april 2025
21. maj 2025

Lærer: Line Neess
Sted: Silkeborg


Pris: 6.000Pris: 6.000