NORDLYS KURSUSCENTER

NORDLYS®


STILLINGSOPSLAG
Kursussekretær, Bogholder og Informationsmedarbejder

Vil du være ny medarbejder på NORDLYS?

Vores sekretær gennem mere end ti år har valgt at blive selvstændig, og vi ønsker hende på alle måder lykke til med det.
Det giver os anledning til at reorganisere administrationen på NORDLYS, og har du de nødvendige kvalifikationer til den eller de stillinger du søger, vil vi glæde os til at byde dig velkommen.

Vi opslår hermed tre stillinger, som vi forestiller os, kan besættes af to eller tre personer.

Vil du være ny medarbejder på NORDLYS?

Vores sekretær gennem mere end ti år har valgt at blive selvstændig, og vi ønsker hende på alle måder lykke til med det.
Det giver os anledning til at reorganisere administrationen på NORDLYS, og har du de nødvendige kvalifikationer til den eller de stillinger du søger, vil vi glæde os til at byde dig velkommen.

Vi opslår hermed tre stillinger, som vi forestiller os, kan besættes af to eller tre personer.Kursussekretær 
24 timer pr uge. Arbejdstiden fordeles på fire hverdage.

Du skal overordnet tage vare på alle administrative opgaver omkring kurser og aktiviteter som NORDLYS arrangerer:
 • Booking, økonomi, ekspedition og kommunikation med kursusdeltagerne.
 • Ajourføre, eksportere og importere data til vores website, kursuskalender og kursistnet.
 • Telefonpasning og besvarelse af mails mv.
 • Administrativ forberedelse af kurser.
 • Klargøring og print af kursusmaterialer.
 • Administration, leverandørkontakt og salg via vores web butik.
 • Registrering af indkomne betalinger, fakturering, lønregnskab, klargøring af regninger til betaling.
 • Indsamling og klargøring af fysiske og elektroniske bilag til bogholderi.
 • Koordinere og samarbejde med informationsmedarbejder, lærere, andre medarbejdere, assistenter og medhjælpere.
 • Undersøge og være initiativtagende i relation til lovgivning og myndigheder.
 • Arkivering, vedligeholdelse og modernisering af alle administrative rutiner.
 • Sekretariatsfunktioner til de to foreninger, der er knyttet til NORDLYS,
 • Ad hoc opgaver.

Bogholder
Ca. 10 timer pr måned. Evt mulighed for delvis hjemmearbejde.

Du skal overordnet tage vare på og passe vores bogholderi: 
 • Bogføring og arkivering af regnskabsbilag.
 • Klargøre og aflevere til revisor.
 • Momsregnskab.
 • Årsregnskab.

Informationsmedarbejder
Ca. 10 timer pr måned. Evt mulighed for helt eller delvis hjemmearbejde.

Du skal i samarbejde med os være initiativtagende i udvikling af vores markedsføring og kommunikation med omverdenen og internt.
 • Vedligeholde og udvikle vores website www.nordlys.dk 
 • Vedligeholde og udvikle vores sociale medier: Facebook Instagram, Linkedin og andre platforme. 
 • Varetage annoncering. Du skal have erfaring med markedsføring på digitale platforme.
 • PR.
Fælles for de tre stillinger:

Personlige og faglige egenskaber

Som udgangspunkt skal du have de faglige kvalifikationer, der svarer til den eller de stillinger du søger. 

Lige så vigtigt er det, at du er et positivt og samarbejdende menneske, som har kendskab til og interesse for det, vi underviser i på NORDLYS. Orienter dig på  www.nordlys.dk.

Du skal være superbruger af MS Office og være i stand til at sætte dig ind i diverse specialprogrammer vi anvender. Bogholderiet føres i C5.

Arbejdsdagene vil være meget forskellige. Nogle dage vil huset summe af liv og deltagere, der skal betjenes, køber ind i butikken, betaler, tilmelder sig osv. Andre dage er der stille, og du er alene i huset. Du skal kunne trives med begge dele.

NORDLYS ledes af Anne & Philip Neess i fællesskab. Anne leder fortrinsvis administrationen.

Ansøgning
Ansøgningen sendes til Anne Neess anne@nordlys.dk
Vi læser ansøgninger løbende og indkalder til samtaler, indtil vi har fundet den/de rette. 
Når en eller flere af stillingerne er besat, vil det fremgå af denne hjemmeside.

Har du spørgsmål i forbindelse med stillingsopslaget, kan du sende en sms til til 24421404 eller en mail til anne@nordlys.dk. Oplyse hvornår du kan træffes, hvorefter vi kontakter dig.

Din ansøgning skal indeholde en beskrivelse af følgende: 
 • Din interesse for den/de stillinger du søger.
 • Dine faglige kvalifikationer og erfaringer.
 • Dit personlige kendskab og din interesse for vores fagområder. Se www.nordlys.dk.
 • CV
Tiltrædelse pr d. medio juni 2021 eller efter aftale.

Løn efter dine kvalifikationer i relation til, hvordan de dækker vores behov.

Vi responderer kun på ansøgninger, der relevant besvarer ovenstående punkter.