Medlemmer af Etisk Råd

Peter Wich,(Formand)
Middelfartvej 491
5491 Blommenslyst 
Telefon: 4082 7710
Mail: peter@wich.as     

Morten Prahl,
Marseilles Boulevard 32 4. th.
8000 Århus C
Telefon 30 64 48 06
Mail:mortenprahl@gmail.com

Lisbeth Clausen
Middelfartvej 491
5491 Blommenslyst
Telefon: 30242413

Ulla Bruun,(Suppleant)
Hyrdedalen 8,
8400 Ebeltoft.
Telefon 23827169.
Mail: ulla.bruun@hotmail.com