REFERAT AF MØDE I ETISK RÅD 22. OKTOBER 2015.

Deltagere: Gerda Wesch, Morten Prahl og Bente Nørgård
Referent: Bente Nørgård

1. Formand informerer om det forløbnes år forløb med udmeldelse af sundhedsfaglige medlemmer af RAB og om den nye struktur med Nordlys RAB og Nordlys SA.


2. Behandling af indkomne klager.

Vi er glade for og tilfredse med, at vi ikke har modtaget nogle klager. Har heller ikke modtaget henvendelser af anden art.

3. Debat om Seksualitet.

Etisk Råd har 2 opgaver: at behandle klager og at bidrage med etiske overvejelser for at højne bevidstheden om etikken i medlemmernes daglige arbejde.

Vi vil foreslå, at Etisk Råd på et punkt ved næste Generalforsamling – 25. Maj 2016 – debatterer seksualitet.
Det vil især være på en generalforsamling, at vi er en del samlet og kan invitere til en debat om etiske emner.

Vi vil invitere til refleksion om seksualitet i forhold til vores massagepraksis:
Er det tabubelagt at fortælle om oplevelser, der indikerer seksuelle grænseproblematikker?
Fylder seksualitet mere eller mindre i dag? Og hvorledes fylder seksualitet for medlemmerne?
Hvorledes præsenterer vi ” Regelsæt for god klinisk praksis” i vores klinikker? På nettet?

Bente sørger for, at punktet kommer på dagsorden til Generalforsamlingen.


Ringkøbing den 27. Oktober 2015
Bente Nørgård