Livstonen - Vagusnerven och den goda Vagustonen

Välkommen till denna pionjärkurs. I flera år har vagusnerven fångat min nyfikenhet och mitt intresse. Hur eldgamla biologiska system fortfarande lever i oss och styr oss och kan vara både till hinder och till möjligheter. Hur de kan stänga oss och väcka oss. Hur de ropar på vår uppmärksamhet och medvetenhet, på vår nyfikenhet att kunna förstå oss själva lite bättre.

Kursen bygger på Stephen Porges banbrytande forskning om vagusnerven, ”The Polyvagal Theory”. Övningarna är inspirerade av Stanley Rosenberg, Deb Dana och Marie Bergman.

Välkommen till denna pionjärkurs. I flera år har vagusnerven fångat min nyfikenhet och mitt intresse. Hur eldgamla biologiska system fortfarande lever i oss och styr oss och kan vara både till hinder och till möjligheter. Hur de kan stänga oss och väcka oss. Hur de ropar på vår uppmärksamhet och medvetenhet, på vår nyfikenhet att kunna förstå oss själva lite bättre.

Kursen bygger på Stephen Porges banbrytande forskning om vagusnerven, ”The Polyvagal Theory”. Övningarna är inspirerade av Stanley Rosenberg, Deb Dana och Marie Bergman.Det här är en upptäcktsresa i vårt inre klimat och hur vi kan rädda det. Ett annorlunda sätt att se på stress, förstå maktlöshet och kollaps och lära oss värna det för oss så viktiga sociala engagemanget. Vi lär oss om vagusnerven, vår längsta livsnerv med fibrer i olika kretsar som vandrar mellan hjärnan och tarmarna i båda riktningarna, faktiskt med 80 procent information från kroppen till hjärnan och endast 20 procent i den andra riktningen. Vagusnerven omfattar nästan alla våra organ och inre system, också hjärtat, lungorna, rösten och – ansiktsmusklerna.
Genom kreativa lättfattliga teoretiska och praktiska själv-hjälpsövningar förstår vi hur de olika nivåerna i nervsystemet spelar i oss. Hur de styr våra fysiologiska tillstånd, vårt beteende, vår förmåga och vårt välmående. Men också, det allra viktigaste, hur vi kan samspela med detta system.
 
Vi lär oss spela på vagusinstrumentet inom oss och hitta den goda vagustonen som hjälper oss att vara flexibla och stämma oss i det tonläge som stöder och främjar vår balans och vårt välmående. Hur vi kan hitta tillbaks till ett samspelande och en kommunikation, när vi hamnat i separation och stress. Vi använder enkla självhjälpsövningar inspirerade av kroppsterapeuten Stanley Rosenberg ur hans bok, ”Accessing the Healing Power of the Vagus Nerve” och kreativa övningar ur den amerikanska terapeuten Deb Danas bok ”Polyvagal Exercises for Safety and Connection”. Och vi tonar och lär oss att tonen kommer naturligt på den långa utandningen som lugnar nervsystemet. Vi lär oss lyfta musklerna i den mjuka gommen, som vi alltid gör i toningen, för att få fram övertonerna och klangen, och som också direkt stimulerar den ventrala vagus, den förbindande sociala delen av det autonoma nervsystemet. Den delen där nervsystemets självläkande förmågor ser till att vi återhämtar livskraft och fyller på ny livsstimulans och som främjar socialt engagemang, kommunikation och samspel. 
 
Vi får bekanta oss med ”neuroceptionen” bakom tankarna, Stephen Porges term för det undermedvetna, vår radar som läser av klimatet inom oss och omkring oss och tolkar det som tryggt, otryggt eller rent av livsfarligt och därigenom styr våra fysiologiska tillstånd. Vi ser hur våra program ofta lagras av tidigare erfarenheter och därför ibland kan misstolka en situation här och nu, som den hände för länge sedan. Den goda vagustonen har förmåga att neutralisera och programmera om neuroceptionen som också är vår oformade potential och våra ofödda möjligheter. Vi kan medvetet ladda denna omedvetna funktion i oss med trygghet och positiva upplevelser och känslor här och nu. Det gör vi genom meditation, toning och helande trygga kroppsrörelser. 
 
Vi rör oss alla kontinuerligt i en cykel av olika nivåer av separation, avstängdhet, stress och social kontakt och förbindelse. Genom denna upptäcktsresa får vi en överblick över detta urgamla fascinerande naturreservat inom oss. Och hur evolutionen byggt upp det autonoma nervsystemet, sen reptilstadiet för 
millioner år sedan, och som fortfarande kan aktiveras och påverka livstonen. Då blir tonen dissonant och dov och vi kan inte höra klangen. Det är där vi stänger av, släcker ner, ger upp.
 
Men det finns enkla redskap och tekniker som vi kan hjälpa oss själva med, när vi väl har lärt känna terrängen, så att vi kan hitta hem till vagusnervens ventrala helande förbindande del. Den del av det autonoma nervsystemet som gör oss till socialt engagerade, kommunicerande, samspelande människor. Det är då vi mår som bäst, vi är i vår förmåga och vår helhet. Det är då den goda vagustonen spelar i oss och vi kan nå vår potential som människor här och nu och också hjälpa andra.
 
Samtliga övningar är enkla, avsedda för självhjälp och självläkning och har ingen kontraindikation eller något komplicerat utförande. Den toning vi gör kräver ingen sångröst, inget sångmod, ingen sångerfarenhet alls. Det är redskap du själv kan använda i vardagen och lära dig stämma ditt livsinstrument med. Finna den goda vagustonen,  lära oss terrängen i vagussystemet, vårt inre naturreservat, med klart öppet sinne och samspel. 

Underviser: Marie Bergman
Forudsætninger: Ingen
Varighed: 2 ½ dag - 16 timer
Mødetider: Første dag: 9.00-17.00
Anden dag: 9.00-17.00
Tredje dag: 9.00-12.00


Livstonen - Vagusnerven
Tid: 25.-27. marts 2022

Lærer: Marie Bergman
Sted: Silkeborg


Pris: 3.300Pris: 3.300Livstonen - Vagusnerven
Tid: 2.-4. august 2022

Lærer: Marie Bergman
Sted: Silkeborg


Pris: 3.300Pris: 3.300Livstonen I - grundkursus
Tid: 5.-7. august 2022

Lærer: Marie Bergman
Sted: Silkeborg


Pris: 3.300Pris: 3.300

Pris: 3.300Pris: 3.300