Stemmens kraft

Som professionell sångare och röstpedagog har rösten varit min livsledsagare genom hela mitt liv. Jag har alltid framhållit glädjen och frihetskänslan som en förutsättning för ett autentiskt uttryck.

När jag började utforska röstens helande kraft fick tonen en ännu djupare innebörd och ett vidgat fokus. Jag överraskades av den glömda resurs och alla möjligheter som väcktes. Jag märkte snart att jag inte bara kunde förstärka och hela min sångröst, jag kunde förstärka och hela mig. Jag lärde mig vila djupare och jag lärde mig balans, mer medvetenhet och flow i min aktivitet, jag förstärkte min självläkningsförmåga. Jag kallar denna helande ton för Livstonen.

Som professionell sångare och röstpedagog har rösten varit min livsledsagare genom hela mitt liv. Jag har alltid framhållit glädjen och frihetskänslan som en förutsättning för ett autentiskt uttryck.

När jag började utforska röstens helande kraft fick tonen en ännu djupare innebörd och ett vidgat fokus. Jag överraskades av den glömda resurs och alla möjligheter som väcktes. Jag märkte snart att jag inte bara kunde förstärka och hela min sångröst, jag kunde förstärka och hela mig. Jag lärde mig vila djupare och jag lärde mig balans, mer medvetenhet och flow i min aktivitet, jag förstärkte min självläkningsförmåga. Jag kallar denna helande ton för Livstonen.Livstonen är enklare än sång, det är varken prestation, tävling eller självbekräftelse. Det är ingen talang utan en förmåga som vi alla äger och som kommer från urkällan i oss. Den bär den vibration som binder samman, synkroniserar och samstämmer de olika livsrytmerna och pulsarna och gör livet mer helt.
 
Kraften i livstonen är överraskande stark. Jag håller till exempel TONING FÖR ALLA sedan flera år i den största kyrkan i Stockholm, där berörs jag varje gång av de hundratals människor som kommer och hämtar inspiration, kraft och gemenskap ur toningen. När jag tonar med klangkålar under mina konserter, blir det alltid ett igenkännande och varm stark reaktion från publiken. Efter avslutad utbildning i Klangmassage på Nordlys 2010 lade jag till rösttoning som avslutning på behandlingen och jag fick om möjligt ännu bättre effekter, behandlingen gick upp i en större enhet, några sa; ”Jag kände det som en värmande hand runt hjärtat”, ”Allt blev ett”.
 
Jag har tonat med äldre, med ungdomar, med sjukdomsdrabbade som stöd och komplement under behandling, vid rehabiliteringsprocesser och med medmänniskor som vill förstärka kommunikation, kreativitet och välbefinnande. Jag har introducerat livstonen för företagsledare, haft kurs med terapeuter och sjukvårdspersonal. Livsvibrationen i den helande tonen stärker vår inre potential, vår inre auktoritet och även våra själsliga kvaliteter. Vi kan lära oss rikta livstonen till områden och emotioner i oss själva och i andra och bli den kanal som får livskraften att strömma genom tonen och förmedla – LEVANDE LIV.
 
Du behöver ingen sångröst. Livstonen är din medfödda naturliga röst som du sätter i genomströmning och flow. Det är en del enkla naturlagar du lär dig genom god upplevelseträning och därför har jag format mina kurser Livstonen 1 och 2 så alla kan finna sin väg till denna kraft och lära sig använda den som egen metod eller som förstärkning av och komplement till annat.
 
Min största innerliga önskan och vision är att denna glömda resurs ska komma ut i ljus och ge oss det inre lyft, det ökade medvetande, den inspiration och det helande som jag upplever att vi alla är i starkt behov av att hela tiden upprätthålla och stärka. Jag önskar att livstonen blir en del av framtidens medicin. Vi har Functional Food, Functional Medicine, Functional Health. Numer finns också Functional Sound* registrerat av undertecknad och godkänt av Patent- och registreringverket i Sverige december 2015 Jag gläder mig att återigen få introducera och hjälpa till att lyfta denna mänskliga resurs in i framtiden genom att förankra livstonen här och nu under augusti 2016 på Nordlys.

Jag älskar att vara på Nordlys och jag hälsar er alla välkomna!      

Marie BergmanLivstonen - Vagusnerven
Tid: 25.-27. marts 2022

Lærer: Marie Bergman
Sted: Silkeborg


Pris: 3.300Pris: 3.300Livstonen - Vagusnerven
Tid: 2.-4. august 2022

Lærer: Marie Bergman
Sted: Silkeborg


Pris: 3.300Pris: 3.300Livstonen I - grundkursus
Tid: 5.-7. august 2022

Lærer: Marie Bergman
Sted: Silkeborg


Pris: 3.300Pris: 3.300

Pris: 3.300Pris: 3.300